Luận văn Họ S- Chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình và tính hyperbolic của các không gian phức

MỤC LỤCLời mở đầu. 1Chương 1: Một số kiến thức chuẩn bị . 31.1. Giả khoảng cách Kobayashi trên không gian phức . 31.2. Không gian phức hyperbolic . 51.3. Không gian phức hyperbolic Brody . 91.4. Không gian phức hyperbolic đầy . 101.5. Không gian phức nhúng hyperbolic . 161.6. Metric vi phân Royden-Kobayashi . 18Chương 2: Họ s-chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình và tính hyperbolic của không gian phức . 212.1. Họ s-chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình và tiêu chuẩn metric cho tính s-chuẩn tắc . 212.2. Tính chuẩn tắc và tính hyperbolic . 34Kết luận . 47Tài liệu tham khảo . 48

MỤC LỤC

Lời mở đầu. 1

Chương 1: Một số kiến thức chuẩn bị . 3

1.1. Giả khoảng cách Kobayashi trên không gian phức . 3

1.2. Không gian phức hyperbolic . 5

1.3. Không gian phức hyperbolic Brody . 9

1.4. Không gian phức hyperbolic đầy . 10

1.5. Không gian phức nhúng hyperbolic . 16

1.6. Metric vi phân Royden-Kobayashi . 18

Chương 2: Họ s-chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình và tính hyperbolic của

không gian phức . 21

2.1. Họ s-chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình và tiêu chuẩn metric cho tính s-chuẩn tắc . 21

2.2. Tính chuẩn tắc và tính hyperbolic . 34

Kết luận . 47

Tài liệu tham khảo . 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY