Luận văn Hình tượng người phụ nữ trong văn học hiện đại hàn quốc qua cái nhìn của các nhà văn nữ

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .2

1. Lí do chọn đề tài- mục đích nghiên cứu .2

2. Lịch sử vấn đề.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.14

4. Phương pháp nghiên cứu.14

5. Đóng góp của luận văn.15

6. Bố cục của luận văn.15

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG VĂN HỌC

KOREA VÀ KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC HIỆN ĐẠI KOREA .17

1.1. Khái quát về người phụ nữ trong văn học truyền thống Korea.17

1.1.1. Phụ nữ với văn học .17

1.1.2. Phụ nữ trong văn học.23

1.2. Khái quát về văn học hiện đại Korea .30

1.2.1. Bối cảnh của văn học hiện đại Korea .30

1.2.2. Một số đặc điểm văn học hiện đại Korea .35

1.2.3. Khái quát về người phụ nữ trong văn học hiện đại Korea.44

CHƯƠNG 2 : HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ QUA SỰ THỂ HIỆN CỦA

VĂN HỌC HIỆN ĐẠI HÀN QUỐC .55

2.1. Người phụ nữ trong cuộc sống gia đình.55

2.2. Người phụ nữ trong quan hệ với xã hội .71

2.3. Sự kết hợp truyền thống và hiện đại trong hình tượng người phụ nữ.80

CHƯƠNG 3: NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ

TRONG VĂN HỌC HIỆN ĐẠI HÀN QUỐC.89

3.1. Nhân vật và hệ thống nhân vật .89

3.1.1. Xây dựng nhân vật.89

3.1.2. Tổ chức hệ thống nhân vật.102

3.2. Không- thời gian nghệ thuật .110

3.2.1. Không gian nghệ thuật.110

3.2.2. Thời gian nghệ thuật .120

3.3. Kết cấu tự sự.125

3.3.1. Trình tự kể chuyện.125

3.3.2. Nhịp độ kể chuyện .129

3.3.3. Phương thức tự sự.135

KẾT LUẬN .149

TÀI LIỆU THAM KHẢO .155

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY