Luận văn Hình tượng người phụ nữ trong thơ trữ tình Việt Nam thế kỷ XVIII - XIX

MỤC LỤC



DẪN NHẬP.1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Lịch sử vấn đề .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

4. Phương pháp nghiên cứu.4

5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.5

6. Kết cấu của luận văn .6

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ THƠ TRỮ TÌNH VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ

NỮ TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM .7

1.1. Khái quát về thơ trữ tình trung đại.7

1.1.1. Khái niệm thơ trữ tình.7

1.1.2. Đặc điểm và sự phát triển của thơ trữ tình trung đại .9

1.2. Hình tượng người phụ nữ trong thơ trữ tình Việt Nam trước thế kỷ XVIII

.24

1.2.1. Hình tượng người phụ nữ trong thơ trữ tình thế kỷ X - XIV.24

1.2.2. Hình tượng người phụ nữ trong thơ trữ tình thế kỷ XV - XVII.28

1.3. Sự phát triển phong phú và đa dạng của thơ trữ tình viết về người phụ nữ

thế kỷ XVIII - XIX.38

1.3.1. Sự phong phú về tác giả và tác phẩm.38

1.3.2. Sự phong phú về kiểu loại nhân vật.40

1.3.3. Sự đa dạng trong cách thể hiện .44

1.3.4. Nguyên nhân phát triển .49

CHƯƠNG 2. CHÂN DUNG NGƯỜI PHỤ NỮ52 TRONG THƠ TRỮ TÌNH

THẾ KỶ XVIII - XIX .52

2.1. Vẻ đẹp và tài năng của người phụ nữ.52

2.1.1. Vẻ đẹp của người phụ nữ .52

2.1.2. Tài năng của người phụ nữ .60

2.2. Số phận của người phụ nữ.65

2.2.1. Sắc đẹp và tài năng bị vùi dập tàn phai, mai một .65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY