Luận văn Hình tượng nghệ thuật về con người trong tập Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.3

MỤC LỤC.4

PHẦN MỞ ĐẦU.6

1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 6

2.LỊCH SỬ VẤN ĐỀ. 7

2.1.Về văn bản . 7

2.2.Về các công trình nghiên cứu . 10

3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 14

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 15

4.1.Về đối tượng khảo sát . 15

4.2.Về nội dung. 15

5.KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN. 16

CHƯƠNG 1: BẮC HÀNH TẠP LỤC - TẬP THƠ ĐI SỨ CỦA NGUYỄN DU.18

1.1.THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA NGUYỄN DU. 18

1.2.THƠ ĐI SỨ. 26

1.2.1.Tình yêu thiên nhiên và tình cảm gắn bó với con người. . 27

1.2.2.Khí phách và trách nhiệm của công dân Đại Việt ở Bắc Quốc . 38

1.2.3.Tình yêu của sứ giả đối với quê hương đất nước. . 42

1.3.BẮC HÀNH TẠP LỤC - NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU. 47

1.3.1.Nguyễn Du với nhân vật văn hóa - lịch sử Trung Quốc. 48

1.3.2.Nguyễn Du với phụ nữ . 665

1.3.3.Nguyễn Du vối người nghèo. 74

CHƯƠNG 2: HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI TRONG TẬP

BẮC HÀNH TẠP LỤC CỦA NGUYỄN DU .82

2.1.KHÁI NIỆM HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT . 82

2.2.HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI. 83

2.3.HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI TRONG TẬP BẮC HÀNHTẠP LỤC . 87

2.3.1.Con người yêu thương . 89

2.3.2.Con người đời thường. 116

2.3.3.Con người vũ trụ.132

PHẦN KẾT LUẬN.150

PHẦN PHỤ LỤC CHÚ THÍCH .153

TÀI LIỆU THAM KHẢO .155

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY