Luận văn Hình tượng biển trong trường ca Thu bồn, Thanh thảo, Hữu Thỉnh

MỤC LỤC

DẪN NHẬP .6

1. Lý do chọn đề tài .6

2. Lịch sử vấn đề.7

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .10

3.1. Đối tượng . 10

3.2. Phạm vi . 10

4. Phương pháp nghiên cứu .11

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.12

6. Cấu trúc của luận văn.12

CHƯƠNG 1. BIỂN TRONG ĐỜI SỐNG TÂM HỒN .13

VÀ TRONG THƠ CA NGƯỜI VIỆT.13

1.1. Biển trong đời sống người Việt .13

1.2. Biển trong văn học dân gian .15

1.3. Biển trong thơ ca.21

CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA HÌNH TƯỢNG BIỂN .30

TRONG TRƯỜNG CA THU BỒN, THANH THẢO, HỮU THỈNH.30

2.1. Hình tượng biển trong trường ca Thu Bồn .30

2.1.1. Biển trong kí ức, hành trang của những người con đất Việt trong cuộc chiến đấu giữ

nước của dân tộc . 32

2.1.2. Biển, đảo-một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam. 36

2.1.3. Biển đời đầy khó nhọc gian truân . 38

2.2. Hình tượng biển trong trường ca Thanh Thảo.42

2.2.1. Duyên nợ với biển trong sáng tác của Thanh Thảo. 42

2.2.2.Biển hiện thân cho nỗi khó nhọc của con người . 45

2.2.3.Biển- triết lý về sức mạnh của nhân dân . 47

2.3. Biển trong trường ca Hữu Thỉnh.53

2.3.1. Từ trường ca “Đường tới thành phố” đến “Trường ca Biển”, người lính tiếp tục cống

hiến với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc. 53

2.3.2. Biển- một không gian sống và chiến đấu mới. 55

2.3.3. Ý chí người lính đảo. 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY