Luận văn Hiệu ứng giao thoa điện tử với việc tách thông tin cấu trúc phân tử oxy từ phổ sóng hài bậc cao

MỤC LỤC

Danh mục các hình vẽ, đồ thị . ii

Danh mục các bảng . iv

Danh mục các từ viết tắt.v

LỜI MỞ ĐẦU.1

Chương 1: HIỆU ỨNG GIAO THOA ĐIỆN TỬ .6

1.1 Phát hiện giao thoa điện tử trong phổ sóng hài của phân tử H2+ và H2 .6

1.1.1 Sự phát xạ sóng hài bậc cao.6

1.1.2 Phát hiện giao thoa điện tử trong phổ sóng hài bậc cao .8

1.2 Hiệu ứng giao thoa điện tử và các nghiên cứu trên phân tử CO2.12

1.2.1 Phân tử CO2 với các nghiên cứu thực nghiệm .13

1.2.2 Kết quả mô phỏng trên phân tử CO2 .18

1.3 Một số vấn đề hiện tại.20

Chương 2: TÁCH THÔNG TIN CẤU TRÚC

TỪ PHỔ SÓNG HÀI BẬC CAO .24

2.1 Cơ sở lý thuyết của việc tách thông tin cấu trúc từ phổ sóng hài bậc cao.24

2.1.1 Mô hình ba bước Lewenstein .25

2.1.2 Mô-men lưỡng cực dịch chuyển phân tử.32

2.2 Một số phương pháp tách thông tin cấu trúc từ phổ sóng hài bậc cao .33

2.3 Tách thông tin cấu trúc từ hiệu ứng giao thoa điện tử.38

2.3.1 Cơ sở lý thuyết của hiệu ứng giao thoa điện tử .39

2.3.2 Phương pháp .41

Chương 3: ỨNG DỤNG CHO PHÂN TỬ OXY.43

3.1 Phổ sóng hài bậc cao của phân tử O2 .44

3.2 Mô-men lưỡng cực dịch chuyển thực nghiệm.46

3.3 Tách thông tin cấu trúc và phân tích kết quả.48

KẾT LUẬN .59

TÀI LIỆU THAM KHẢO .61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY