Luận văn Hiệu quả xây dựng pháp luật của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ 6 1.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong xây dựng lĩnh vực pháp luật 6 1.2. Hiệu quả của pháp luật 7 1.3. Hiệu quả công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ 10 1.4. Nhận xét chung 42 Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ 44 2.1. Quan hệ giữa Chính phủ và Quốc hội trong công tác lập pháp 44 2.2. Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ 64 Chương 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ 79 3.1. Yêu cầu 79 3.2. Các giải pháp 85 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ 6

1.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong xây dựng lĩnh vực pháp luật 6

1.2. Hiệu quả của pháp luật 7

1.3. Hiệu quả công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ 10

1.4. Nhận xét chung 42

Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ 44

2.1. Quan hệ giữa Chính phủ và Quốc hội trong công tác lập pháp 44

2.2. Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ 64

Chương 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ 79

3.1. Yêu cầu 79

3.2. Các giải pháp 85

KẾT LUẬN 96

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY