Luận văn Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Đông hà, tỉnh Quảng Trị

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU. iii

DANH MỤC CÁC BIỂU, BẢNG .v

MỤC LỤC.vi

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.1

1.Tính cấp thiết của đề tài. .1

2.Mục tiêu nghiên cứu.2

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

4.Phương pháp nghiên cứu.3

PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT

KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG.6

1.1.Một số vấn đề về doanh nghiệp và doanh nghiệp xây dựng.6

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp và doanh nghiệp xây dựng. .6

1.1.2. Phân loại doanh nghiệp xây dựng.7

1.2. Lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh.10

1.2.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh.10

1.2.2. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh .12

1.2.3. Bản chất của hiệu quả kinh doanh .14

1.2.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh

nghiệp xây dựng.15

1.3. Đặc điểm của ngành xây dựng. .16

1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

xây dựng.18

1.4.1. Nhóm yếu tố bên ngoài doanh nghiệp .19

1.4.2. Nhóm yếu tố bên trong doanh nghiệp .20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY