Luận văn Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc ở huyện Minh hóa - Tỉnh Quảng Bình

Trang phụ bìa

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các từ viết tắt và ký hiệu. iv

Danh mục các bảng biểu .v

Danh mục các sơ đồ, biểu đồ . vi

Mục lục. vii

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

2.1. Mục tiêu tổng quát.2

2.2. Mục tiêu cụ thể .2

3. Phương pháp nghiên cứu.2

3.1. Phương pháp thu thập số liệu .2

3.2. Phương pháp luận.4

3.3. Phương pháp nghiên cứu cụ thể .4

3.3.1. Phương pháp thống kê kinh tế.4

3.3.2. Phương pháp phân tổ thống kê.4

3.3.3. Phương pháp phân tích hồi quy tương quan .4

4. Phạm vi nghiên cứu.6

5. Cấu trúc luận văn .6

6. Hạn chế của luận văn .7

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.8

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ

SẢN XUẤT LẠC .8

1.1. Cơ sở lý luận .8

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY