Luận văn Hiệu quả kinh tế nuôi tôm của các hộ ở huyện Tuy phước, tỉnh Bình Định

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn.ii

Tóm lược luận văn.iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu.iv

Danh mục các bảng, biểu .v

Danh mục các sơ đồ, đồ thị, hình vẽ .vi

Mục lục.vii

Phần I .1

Đặt vấn đề .1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.1

2. Câu hỏi nghiên cứu.2

3. Mục tiêu nghiên cứu .2

3.1. Mục tiêu chung.2

3.2. Mục tiêu cụ thể.2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3

4.1. Đối tượng nghiên cứu .3

4.2. Phạm vi nghiên cứu.3

5. Hạn chế của đề tài nghiên cứu.3

6. Cấu trúc luận văn .4

Phần II.5

Nội dung nghiên cứu .5

Chương 1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu .5

1.1. Lý luận cơ bản về hiệu quả kinh tế.5

1.1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh tế .5

1.1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh tế.5

1.1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh tế.9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY