Luận văn Hiệu quả kinh tế mô hình cao su tiểu điền tại huyện Trảng bom, tỉnh Đồng Nai

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ.iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.iv

MỤC LỤC .v

DANH MỤC CÁC BẢNG.ix

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ.x

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.1

1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.3

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3

4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU.6

5. BỐ CỤC LUẬN VĂN.6

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ.7

HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH CAO SU TIỂU ĐIỀN.7

1.1. Khái niệm cao su tiểu điền và điều kiện hình thành mô hình cao su tiểu điền.7

1.1.1. Khái niệm .7

1.1.2. Điều kiện hình thành và phát triển cao su tiểu điền .7

1.1.3.Vai trò của mô hình cao su tiểu điền.8

1.1.4. Những rủi ro thường gặp trong sản xuất kinh doanh cao su tiểu điền.10

1.1.4.1. Rủi ro trong sản xuất.11

1.1.4.2. Rủi ro về mặt thị trường .12

1.2. Đặc điểm kỹ thuật và các nhân tố ảnh hưởng đến mô hình sản xuất cao su tiểu điền13

1.2.1. Đặc điểm sinh học của cây cao su.13

1.2.2. Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng tới phát triển sản xuất cao su.16

1.2.3. Các nhân tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến phát triển mô hình cao su tiểu điền .17

1.3. Quan niệm về phát triển cao su tiểu điền.20

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY