Luận văn Hiện tượng truyền năng lượng cộng hưởng trong một hệ trụ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CÁM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

MỞ ĐẦU. 4

1. Lý do chọn đề tài.4

2. Mục tiêu nghiên cứu .5

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .5

4. Phương pháp nghiên cứu .5

CHƯƠNG 1: TRUYỀN NĂNG LƯỢNG CỘNG HƯỞNG TRONG MÔI

TRƯỜNG CÓ PHÂN TÁN VÀ HẤP THỤ . 7

1.1. Lượng tử hóa trường điện từ trong môi trường có phân tán và hấp thụ.7

1.2. Tốc độ truyền năng lượng.9

CHƯƠNG 2: HÀM GREEN CHO KHỐI TRỤ ĐIỆN MÔI VÔ HẠN . 13

2.1. Hàm Green cho khối trụ vô hạn.13

2.2. Các hệ số phản xạ.15

CHƯƠNG 3: TỐC ĐỘ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI HỆ TRỤ HAI LỚP17

3.1. Công thức tường minh cho tốc độ truyền năng lượng .17

3.1.1. Hai phân tử cùng đặt trên đường thẳng song song với trục Oz bên ngoài khối trụ.18

3.1.2. Các phân tử đặt vòng quanh khối trụ nằm trong mặt phẳng Oxy.20

3.1.3. Các phân tử nằm trên đường thẳng vuông góc với trục Oz.21

3.2. Các cực của hàm Green.22

3.3. Phương pháp lấy tích phân.24

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN. 27

4.1. Các phân tử nằm trong mặt phẳng Oxy .27

4.2. Các phân tử nằm trên đường thẳng song song với trục Oz. .30

KẾT LUẬN . 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 35

PHỤ LỤC . 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY