Luận văn Hiện tượng song trùng trong “trăm năm cô đơn” của G. márquez

DẪN NHẬP .7

1.Lí do chọn đề tài.7

2. Lịch sử vấn đề .8

2.1 Nhân vật.9

2.2 Kết cấu .14

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.20

3.1 Đối tượng nghiên cứu .20

3.2 Phạm vi nghiên cứu.20

4. Phương pháp nghiên cứu .20

5. Đóng góp của đề tài.21

6. Cấu trúc của luận văn .22

Chương I Hiện tượng song trùng và Gabriel García Máquez .24

1.1 Biểu tượng song trùng trong văn học .24

1.1.1 Khái niệm song trùng .24

1.1.2 Biểu tượng song trùng trong một số tác phẩm văn học .27

1.1.2.1 Các tác phẩm của F.Dostoevski .28

1.1.2.2 Các tác phẩm khác.38

1.2 G.Máquez và “Trăm năm cô đơn”.46

1.2.1 G.Máquez “đỉnh cao ngọn sóng văn chương”.46

1.2.2 G. Márquez và hiện tượng song trùng.51

Chương II Song trùng và nghệ thuật xây dựng nhân vật .54

2.1 Nhân vật văn học.54

2.2 Các thủ pháp nghệ thuật .55

2.2.1 Thủ pháp trùng tên.55

2.2.1.1 Thế hệ thứ nhất.55

2.2.2 Thế hệ thứ hai.57

2.2.1.3 Thế hệ thứ ba .61

2.2.1.4 Thế hệ thứ tư.63

2.2.1.5 Thế hệ thứ năm và sáu .68

2.2.2 Dùng biểu tượng .73

2.2.3Nhân vật được soi chiếu dưới điểm nhìn đa chủ thể.79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY