Luận văn Hiện tượng song đề trong chân dung một nghệ sĩ trẻ của James Joyce

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: JAMES JOYCE VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHƯƠNG HƯỚNG

KHẢO SÁT. 20

1.1. James Joyce và hiện tượng song đề. 20

1.1.1. Giới thuyết thuật ngữ song đề. 20

1.1.2. Cội nguồn của hiện tượng song đề trong phong cách sáng tác của

James Joyce. 31

1.2. James Joyce và Jacques Lacan . 35

1.2.1. Phân tâm học cấu trúc của Jacques Lacan. 35

1.2.2. Phương cách nghiên cứu song đề trong Chân dung một nghệ sĩ trẻ

của James Joyce dưới ánh sáng phân tâm học Lacan. 41

Chương 2: CÁI THỰC VÀ SONG ĐỀ TRỰC GIÁC . 46

2.1. Cái Thực theo quan niệm của Jacques Lacan. 46

2.2. Song đề trực giác từ sự quy chiếu của cái Thực. 49

2.2.1. Song đề trực giác từ giác quan. 51

2.2.2. Hòa giải song đề trực giác. 66

Chương 3: CÁI TƯỞNG TƯỢNG VÀ SONG ĐỀ BẢN THỂ . 77

3.1. Cái tưởng tượng theo quan niệm của Jacques Lacan . 77

3.2. Song đề bản thể từ sự quy chiếu của cái Tưởng tượng . 82

3.2.1. Chủ thể và cái Khác . 85

3.2.2. Cái tôi và cái Khác như là tôi. 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY