Luận văn Hiện tượng lặp từ trong Tây du ký bản tiếng Trung (so sánh với Tiếng Việt)

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 5

4. Phương pháp nghiên cứ u . 6

5. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn. 7

6. Cấu trúc của luâṇ văn. 7

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUÂṆ . 8

1.1 Cơ sở lý luâṇ về phương phứ c lăp̣ từ trong tiếng Hán. 8

1.1.1 Từ lá y âm và lăp̣ từ . 10

1.1.2 Cấu taọ từ và cấu hình trong lăp̣ từ . 12

1.2 Loại hình của kết cấu lăp̣ từ . 13

1.2.1 Lăp̣ hoà n toà n và lăp̣ bộ phâṇ (hoăc̣ goị là lăp̣ không hoà n toà n) .

13

1.2.2 Dạng lặp có từ gốc và daṇ g lăp̣ không có từ gốc. 15

1.3 Phương thứ c lăp̣ từ trong tiếng Viêṭ . 16

1.4 Phân biêṭ từ láy hoàn toàn vớ i lặp từ trong tiếng Việt. 20

Chương 2. HIÊṆ TưƠṆ G LĂP̣ DANH Từ , LưƠṆ G Từ TRONG

TIẾ NG TRUNG (SO SÁ NH VỚ I TIẾ NG VIÊṬ ) . 24

2.1 Về vấn đề danh từ đươc̣ lăp̣ laị hay không . 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY