Luận văn Hiện trạng và định hướng sử dụng lao động tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN LAO ĐỘNG

VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG .9

1.1. Cơ sở lí luận và thực tiễn về nguồn lao động và sử dụng lao động .9

1.1.1. Lao động.9

1.1.2. Sử dụng lao động.26

1.2. Cơ sở thực tiễn về lao động và sử dụng lao động tại Việt Nam .43

1.2.1. Nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh.43

1.2.2. Chất lượng nguồn lao động .44

1.2.3. Sử dụng lao động đã qua đào tạo còn bất hợp lí .46

Tiểu kết chương 1.47

Chương 2: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở TỈNH

BÌNH DƯƠNG .48

2.1. Khái quát về tỉnh Bình Dương .48

2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới lao động và sử dụng lao động tỉnh Bình Dương49

2.2.1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ.49

2.2.2. Các nhân tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên .49

2.2.3. Các nhân tố kinh tế – xã hội .52

2.3. Thực trạng lao động ở tỉnh Bình Dương.66

2.3.1. Qui mô lao động .66

2.3.2. Cơ cấu lao động.68

2.3.3. Chất lượng lao động .69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY