Luận văn Hemingway ở Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 3

MỤC LỤC . 3

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT VÀ NHỮNG QUY ƯỚC KHÁC. 6

PHẦN MỞ ĐẦU . 7

1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: .7

2.GIỚI HẠN PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.8

3.LỊCH SỬ VẤN ĐỂ.10

4.NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN.12

5.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13

6.CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN .13

CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH DỊCH THUẬT VÀ GIỚI THIỆU HEMINGWAY Ở

VIỆT NAM. 15

1.1. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT VÀ PHƯƠNG PHÁP .15

1.1.1. Đối tương khảo sát.15

1.1.2. Phương pháp.15

1.2. NHỮNG TÁC PHẨM DỊCH CỦA HEMINGWAY .15

1.2.1. Thống kê số lượng những tác phẩm đã được dịch và tái bản của Hemingway.15

1.2.2. Đối chiếu quá trình dịch tác phẩm của Hemingway và quá trình dịch tác phẩm

của một số nhà văn Mĩ ở Việt Nam. .24

1.2.3. Nhận xét về dịch tác phẩm Hemingway.24

1.3. TỪ NGUYÊN BẢN ĐẾN BẢN DỊCH .31

1.3.1. Một bản dịch hay .31

1.3.2. Mục đích, tiêu chí lựa chọn đối chiếu, phương pháp đối chiếu .34

1.3.3. Độ lệch giữa nguyên bản và các bản dịch ở một vài đoạn trích trong OGVBC .37

1.4. NHỮNG GIỚI THIỆU VỀ NHÀ VĂN .60

1.4.1. Lời giới thiệu mở đầu của tác phẩm dịch .60

1.4.2. Hemingway trong những cuốn sách giới thiệu tác giả văn học, loại sách cung

cấp tài liệu ngắn gọn phổ cập để tra cứu. .62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY