Luận văn Hệ thức Vi - Ét trong chương trình toán phổ thông

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU .1

1. Những ghi nhận ban đầu và câu hỏi xuất phát .1

2. Mục đích nghiên cứu và phạm vi lý thuyết tham chiếu .2

3. Phương pháp nghiên cứu.3

4. Cấu trúc của luận văn .4

Chương 1: Phân tích thể chế dạy học ở bậc đại học đối với định lí Vi-ét.6

1.1. Định lý Vi-ét trong giáo trình [a] .6

1.2. Định lí Vi-ét trong giáo trình [b] .13

Kết luận chương 1 .18

Chương 2: Phân tích thể chế dạy học ở bậc phổ thông đối với định lí Vi-ét .20

2.1. Phân tích SGK, SBT Toán 9 .21

2.2. Phân tích SGK, SBT nâng cao Toán 10 .34

2.3. Phân tích SGK 11, 12 nâng cao.48

Chương 3: Điều kiện sinh thái của hệ thức Vi-ét .53

3.1. Trong chương trình toán THCS .53

3.2. Trong chương trình toán THPT.57

Kết luận chương 3 .60

Chương 4: Thực nghiệm.62

4.1. LỚP 9.62

4.1.1. Mục đích thực nghiệm .62

4.1.2. Tổ chức thực nghiệm .62

4.1.3. Phân tích tiên nghiệm .63

4.1.4. Phân tích hậu nghiệm.70

4.2. LỚP 10.77

4.2.1. Mục đích thực nghiệm .77

4.2.2. Tổ chức thực nghiệm .77

4.2.3. Phân tích tiên nghiệm .77

4.2.4. Phân tích hậu nghiệm.78

4.3. LỚP 12.85

4.3.1. Mục đích thực nghiệm .82

4.3.2. Hình thức thực nghiệm .82

4.3.3. Phân tích tiên nghiệm .82

4.3.4. Phân tích hậu nghiệm.85

KẾT LUẬN .91

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY