Luận văn Hệ thống hóa lý thuyết và xây dựng hệ thống bài tập phần cơ sở lý thuyết cấu tạo chất lớp 10 chuyên hóa học

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

MỞ ĐẦU .9

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. 13

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 13

1.2. Bồi dưỡng HSG và chuyên hóa ở bậc THPT. 16

1.2.1. Quan niệm về học sinh giỏi . 16

1.2.2. Hệ thống trường chuyên và mục tiêu đào tạo học sinh giỏi . 17

1.2.3. Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học THPT . 20

1.2.4. Những năng lực cần thiết của giáo viên dạy học sinh giỏi hóa học . 24

1.2.5. Bài tập hóa học bồi dưỡng học sinh giỏi và chuyên hóa. 25

1.3. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực . 25

1.3.1. Phương pháp dạy học tích cực. 25

1.3.1.5. Các phương pháp dạy học tích cực . 29

1.3.2. Một số phương pháp dạy học tích cực dùng trong bồi dưỡng HSGHH . 30

1.4. Thực trạng dạy học chuyên hóa và bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học . 34

1.4.1. Thuận lợi. 34

1.4.2. Khó khăn. 34

TÓM TẮT CHƯƠNG 1. 37

Chương 2. HỆ THỐNG HÓA LÝ THUYẾT, LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN

CƠ SỞ LÝ THUYẾT .CẤU TẠO CHẤT LỚP 10 CHUYÊN HÓA HỌC 38

2.1. Chương trình môn hóa học lớp 10 chuyên hóa và phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất . 38

2.1.1. Cấu trúc chương trình môn hóa học lớp 10 chuyên hóa . 38

2.1.2. Cấu trúc phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất trong chương trình chuyên hóa. 39

2.2. Cơ sở khoa học của việc hệ thống hóa lý thuyết, lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập

phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất. 40

2.2.1. Những yêu cầu khi hệ thống hóa lý thuyết, lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập

cho học sinh chuyên hóa. 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY