Luận văn Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên độ bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần (trường hợp tán xạ điện tử - Phonon âm)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .i

MỤC LỤC .ii

DANH MỤC HÌNH VẼ iii

MỞ ĐẦ 1

CHƯƠNG 1: SIÊU MẠNG HỢP PHẦN VÀ BÀI TOÁN HẤP THỤ

SÓNG ĐIỆN TỪ MẠNH BIẾN ĐIỆU THEO BIÊN ĐỘ BỞI ĐIỆN TỬ

GIAM CẦM TRONG BÁN DẪN KHỐI .4

1.1: Tổng quan về siêu mạng hợp phần 4

1.1.1: Khái niệm về siêu mạng hợp phần .4

1.1.2: Phổ năng lượng và hàm sóng của điện tử giam cầm trong siêu

mạng hợp phần 5

1.2: Bài toán hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên

độ bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn khối 7

1.2.1: Sự hấp thụ sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên độ bởi điện tử

giam cầm trong bán dẫn khối .7

1.2.2: Xây dựng phương trình động lượng tử cho điện tử trong bán dẫn

khối .10

1.2.3: Biểu thức hệ số hấp thụ sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên độ

bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn khối .15

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LƯỢNG TỬ VÀ BIỂU THỨC

GIẢI TÍCH CHO HỆ SỐ HẤP THỤ PHI TUYẾN SÓNG ĐIỆN TỪ

MẠNH BIẾN ĐIỆU THEO BIÊN ĐỘ BỞI ĐIỆN TỬ GIAM CẦM

TRONG SIÊU MẠNG HỢP PHẦN(TRƯỜNG HỢP TÁN XẠ ĐIỆN

TỬ-PHONON ÂM) .22

2.1: Hamiltonian tương tác của điện tử - phonon trong siêu mạng hợp phần 225

2.2: Phương trình động lượng tử cho điện tử trong siêu mạng hợp phần 24

2.3: Tính hệ số hgấp thụ sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên độ bởi

điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần .35

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN SỐ VÀ BÀN LUẬN .42

KẾT LUẬN .46

Tài liệu tham khảo .48

Phụ lục .51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY