Luận văn Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên độ bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỐ LưỢNG TỬ VÀ LÝ THUYẾT

LưỢNG TỬ VỀ HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ MẠNH BIẾN ĐIỆU

THEO BIÊN ĐỘ BỞI ĐIỆN TỬ TỰ DO TRONG BÁN DẪN KHỐI . 3

1.1.Tổng quan về hố lượng tử 3

1.2. Lý thuyết lượng tử về hấp thụ sóng điện từ mạnh biến điệu theo

biên độ bởi điện tử tự do trong bán dẫn khối . 4

CHưƠNG 2: HỆ SỐ HẤP THỤ PHI TUYẾN SÓNG ĐIỆN TỪ MẠNH

BIẾN ĐIỆU THEO BIÊN ĐỘ BỞI ĐIỆN TỬ GIAM CẦM TRONG

HỐ LưỢNG TỬ . 14

2.1. Phương trình động lượng tử cho điện tử trong hố lượng tử khi có

mặt sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên độ . 14

2.2. Hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên độ

bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử . 23

CHưƠNG 3: TÍNH TOÁN SỐ, VẼ ĐỒ THỊ TRONG TRưỜNG HỢP

HỐ LưỢNG TỬ AlAs/GaAs/AlAs VÀ BÀN LUẬN . 32

3.1. Sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ vào tần số sóng điện từ . 32

3.2. Sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ vào cường độ sóng điện từ. 33

3.3. Sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ vào nhiệt độ 34

3.4. Sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ vào bề rộng hố lượng tử 35

KẾT LUẬN . 37

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY