Luận văn Hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đầu tư tại ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các từ viết tắt. iv

Danh mục các sơ đồ .v

Danh mục các biểu đồ .v

Danh mục các bảng . vi

Mục lục. viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ RỦI RO

TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC.5

1.1. Tín dụng đầu tư của Nhà nước.5

1.1.1. Khái niệm .5

1.1.2. Đặc điểm của tín dụng đầu tư .5

1.2. Cho vay đầu tư của Nhà nước.6

1.2.1. Khái niệm .6

1.2.2. Bản chất của cho vay đầu tư của Nhà nước .6

1.2.3. Chính sách cho vay đầu tư của Nhà Nước.7

1.2.3.1. Nguồn vốn cho vay .7

1.2.3.2. Nguyên tắc cho vay.7

1.2.3.3. Điều kiện vay vốn .7

1.2.3.4. Các điều kiện tín dụng.8

1.3. Rủi ro tín dụng .9

1.3.1. Khái niệm .9

1.3.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng .10

1.3.2.1. Nguyên nhân khách quan .10

1.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan.11

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY