Luận văn Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quy Nhơn

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG

CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠN

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng

TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn

2.1.2. Cơ cấu tổ chức

2.2. THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG

CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN

2.2.1. Bối cảnh kinh doanh của chi nhánh

a. Bối cảnh bên ngoài

a1. Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam.

a2. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định.

b. Bối cảnh bên trong

b1. Tình hình nguồn vốn. Tổng nguồn vốn tăng qua các năm,

tính đến ngày 31/12/2013 đạt trên 3.534 tỷ đồng, tăng khoảng 10,2%

so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,31% kế hoạch Ngân hàng ngoại

thương Trung ương giao. Tuy nhiên mức tăng giảm từ 10,2% cuối

năm 2012 thì đến 31/12/2013 mức tăng chỉ đạt 3,15%. Trong đó,

vốn huy động đến 31/12/2013 đạt 1.783 tỷ đồng chỉ tăng 13% so với

cùng kỳ năm trước tăng hơn 26% (đạt 1.577 tỷ đồng tại thời điểm

31/12/2012).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY