Luận văn Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp Việt Nam Thịnh Vượng - Vpbank Thanh Hóa

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các chữ viết tắt . iv

Danh mục các sơ đồ .v

Danh mục các bảng . vi

Mục lục. vii

PHẦN 1: MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu luận văn.3

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.4

1.1. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại.4

1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại .4

1.1.2. Các tiêu chí phản ánh mức độ rủi ro tín dụng.5

1.1.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng.6

1.1.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.7

1.2. Hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.8

1.2.1. Khái niệm và nguyên tắc hạn chế rủi ro tín dụng .8

1.2.2. Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng .10

1.3. Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới và Việt Nam.21

1.3.1. Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng ở một số nước .21

1.3.2. Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng ở Việt Nam.25

1.3.3. Một số bài học rút ra cho các ngân hàng thương mại ở Việt Nam .28

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY