Luận văn Hàm riêng của biến đổi chính tắc tuyến tính of (a; b; c; d) cho trường hợp ja + dj > 2

Vì vậy, có nhiều ảnh (lầu vào để giải thích hiện tượng tạo ảnh trong hệ quang học như hình 3.1. Ta chú ý rằng thấu kính ở trên (tiêu cự /2) không ảnh hưởng trong hiện tượng tạo ảnh.

Ta có thể (lùng phương pháp tương tự như trên và thay đổi giá trị cả 6, d trong khoảng (—oc. +00) (lể tìm (lầu vào mà có thể giải thích hiện tượng tạo ảnh khi xét hiệu số co giãn.

ĨYong luận vãn này, ta cilia hàm riêng cùa biến đổi chính tắc tuyến tính (the LCT) thành 6 trường hợp. Ta có bảng hàm riêng và giá trị riêng cùa biến đổi chính tắc tuyến tính cho các trường hợp. Ta (lùng hàm riêng cùa LCT (lể thảo luận hiện tượng tạo ảnh. Ta tìm (lược hàm Hermite, hàm tuần hoàn, hàm hầu tuần hoàn, hàm (lồng (lạng và phép nhân của hàm này có thể giải thích hiện tượng tạo ảnh trong quang học.

Bên cạnh đó, ta (lùng hàm riêng cùa FRFT (lể thảo luận bài toán chọn lọc và hiện tượng cộng hường cùa hệ ra (la. phân tích hiện tượng cộng hường là ứng (lụng (plan trọng trong hàm riêng cùa LCT.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY