Luận văn Hàm ngôn trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Lịch sử vấn đề.3

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn.12

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .12

5. Phương pháp nghiên cứu .13

6. Đóng góp của luận văn .13

7. Cấu trúc của luận văn .14

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG .15

1.1. Hàm ngôn và các thuật ngữ hữu quan .15

1.1.1. Hàm ngôn và hiển ngôn.15

1.1.2. Hàm ngôn và tiền giả định .23

1.1.3. Hàm ngôn và suy ý.28

1.2. Phân loại hàm ngôn và các cơ chế tạo hàm ngôn .28

1.2.1. Phân loại hàm ngôn .28

1.2.2. Cơ chế tạo hàm ngôn.33

1.3. Đặc trưng văn hóa – tâm lý – xã hội và việc tạo hàm ngôn .37

1.3.1. Đặc trưng văn hóa gốc nông nghiệp.38

1.3.2. Đặc trưng sông nước .39

1.4. Mục đích dùng hàm ngôn .41

1.4.1. Tăng sức hấp dẫn thuyết phục cho lời nói.42

1.4.2. Khiêm tốn, lịch sự .42

1.4.3. Không muốn trực tiếp làm mất thể diện người nghe .43

1.4.4. Châm biếm .43

1.4.5. Không chịu trách nhiệm trực tiếp về hành động ngôn từ.44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY