Luận văn Hàm green đa phức và xấp xỉ các hàm chỉnh hình

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU 1CHưƠNG 1. HÀM GREEN ĐA PHỨC 41.1. Hàm Green đa phức với cực tại vô cùng trên không gian parabolic.41.2. Hàm Green đa phức với cực tại vô cùng trên đa tạp con đại số. 71.3. Các số Lelong đối với hàm đa điều hoà dưới. 101.4. Hàm Green đa phức với cực logarit trên đa tạp siêu lồi. 11CHưƠNG 2. XẤP XỈ CÁC HÀM CHỈNH HÌNH 162.1. Bất đẳng thức đa thức trên đa tạp con đại số. 162.2. Định lí Bernstein - Walsh trên đa tạp con đại số. 202.3. Tiêu chuẩn đại số đối với đa tạp con giải tích. 222.4. Đa thức trực chuấn trên đa tạp con đại số . 292.5. Hệ trực chuẩn Bergman trên miền siêu lồi. 332.6. Hệ Bergman là một cơ sở Schauder trong không gian các hàm chỉnh hình.40KẾT LUẬN 50TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

CHưƠNG 1. HÀM GREEN ĐA PHỨC 4

1.1. Hàm Green đa phức với cực tại vô cùng trên không gian parabolic.4

1.2. Hàm Green đa phức với cực tại vô cùng trên đa tạp con đại số. 7

1.3. Các số Lelong đối với hàm đa điều hoà dưới. 10

1.4. Hàm Green đa phức với cực logarit trên đa tạp siêu lồi. 11

CHưƠNG 2. XẤP XỈ CÁC HÀM CHỈNH HÌNH 16

2.1. Bất đẳng thức đa thức trên đa tạp con đại số. 16

2.2. Định lí Bernstein - Walsh trên đa tạp con đại số. 20

2.3. Tiêu chuẩn đại số đối với đa tạp con giải tích. 22

2.4. Đa thức trực chuấn trên đa tạp con đại số . 29

2.5. Hệ trực chuẩn Bergman trên miền siêu lồi. 33

2.6. Hệ Bergman là một cơ sở Schauder trong không gian các hàm chỉnh hình.40

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY