Luận văn Hàm chọn của một số lớp ánh xạ đa trị và ứng dụng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU .1

Chương 1. HÀM CHỌN LIÊN TỤC.3

1.1 Tính liên tục của các ánh xạ đa trị .3

1.1.1 Tính nửa liên tục và liên tục của các ánh xạ đa trị.3

1.1.2 Các ví dụ .10

1.2 Hàm chọn liên tục.16

1.2.1 Sự tồn tại của hàm chọn liên tục .16

1.2.2 Các ví dụ .18

1.3 Hàm chọn xấp xỉ.21

1.3.1 Khái niệm hàm chọn xấp xỉ .21

1.3.2 Sự tồn tại của các hàm chọn xấp xỉ.22

1.4 Bậc tôpô của ánh xạ đa trị - điểm bất động .24

1.4.1 Bậc tôpô của ánh xạ đa trị.24

1.4.2 Điểm bất động của ánh xạ đa trị .29

Chương 2 HÀM CHỌN ĐO ĐƯỢC.35

2.1 Sự tồn tại của hàm chọn đo được .35

2.1.1 Khái niệm ánh xạ đa trị đo được.35

2.1.2 Sự tồn tại của hàm chọn đo được.40

2.2 Các ví dụ áp dụng .42

Chương 3 HÀM CHỌN CỦA ÁNH XẠ TĂNG .42

3.1 Ánh xạ đa trị tăng .46

3.1.1 Các khái niệm.46

3.1.2 Ánh xạ đa trị tăng.48

3.2 Hàm chọn của ánh xạ tăng.49

3.2.1 Sự tồn tại hàm chọn đơn điệu của ánh xạ tăng .49

3.2.2 Các ví dụ áp dụng.60

KẾT LUẬN .64

TÀI LIỆU THAM KHẢO .64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY