Luận văn Góc nhìn văn hóa về ảnh hưởng của truyền thông đối với việc chọn nghề của học sinh trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN, VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT

SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN . 11

1.1. Địa bàn nghiên cứu thành phố Hồ Chí Minh . 11

1.2.Về thực trạng và xu hướng chọn ngành nghề trường cao đẳng, đại học của học

sinh thành phố Hồ Chí Minh . 20

1.3.Một số khái niệm cơ bản . 23

Chương 2: TRUYỀN THÔNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC

SINH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY . 29

2.1.Chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - sáng tương lai” . 29

2.2.Bài viết tuyên truyền định hướng ngành nghề cho học sinh đăng trên báo Giáo

dục thành phố Hồ Chí Minh . 37

2.3.Truyền thông định hướng ngành nghề trên mạng xã hội . 48

Chương 3: TRUYỀN THÔNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI VIỆC

CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA HỌC SINH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN NAY. 52

3.1.Lựa chọn nghề trong truyền thống . 52

3.2.Truyền thông đã làm thay đổi cách thức chọn nghề nghiệp của học sinh . 57

3.3.Các yếu tố tạo nên “sức thuyết phục” cho truyền thông và xu hướng của nó

trong việc chọn ngành nghề của học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai 70

KẾT LUẬN . 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 85

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY