Luận văn Giáo dục phổ thông huyện Ứng hòa, tỉnh Hà tây từ năm 1991 đến năm 2008

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HUYỆN

ỨNG HÒA TRƯỚC NĂM 1991 .11

1.1. Khái quát về huyện Ứng Hòa .11

1.2. Khái quát về giáo dục phổ thông của huyện Ứng Hòa trước năm 1991 .15

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

HUYỆN ỨNG HÒA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2001 .22

2.1. Chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương về xây dựng, phát triển

giáo dục nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng.22

2.2. Huyện Ứng Hòa xây dựng và phát triển giáo dục phổ thông trong những

năm 1991 – 2001.25

2.3. Một số kết quả đạt được và hạn chế.41

CHƯƠNG 3: TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

HUYỆN ỨNG HÒA TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2008 .48

3.1. Những định hướng, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về

phát triển giáo dục phổ thông.48

3.2. Qúa trình phát triển của giáo dục phổ thông huyện Ứng Hòa từ năm 2001

đến năm 2008 .53

3.3. Một số thành tựu và hạn chế .69

KẾT LUẬN .76

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO.81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY