Luận văn Giảng dạy truyện hiện đại Việt Nam ở trường trung học pho thông

MỤC LỤC

MỤC LỤC .3

MỞ ĐẦU.5

1. Lí do chọn đề tài.5

2.Lịch sử vấn đề .6

3.Nhiệm vụ của đề tài .13

4.Phương pháp nghiên cứu.14

5.Đóng góp của luận văn.14

6. Kết cấu của luận văn .14

CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT

NAM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.16

1.1.NHẬN XÉT VỀ PHẦN VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN VĂN ở TRƯNG HỌC PHỔ THÔNG .16

1.2.VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRUYỆN HIỆN ĐẠI TRONG CHƯƠNG

TRÌNH VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.18

1.2.1.NHÌN LẠI MỘT SỐ KHUYNH HƯỚNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VĂN

HỌC NÓI CHUNG, DẠY TRUYỆN NÓI RIÊNG TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC

PHỔ THÔNG HIỆN NAY .18

1.2.1.1.Về khuynh hướng giảng dạy văn chương.18

1.2.1.2.Về phương pháp giảng dạy tác phẩm văn chương.21

1.2.1.3.Nhận xét tổng quát .26

1.2.2.MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, GIẢNG DẠY THỂ LOẠI

TRUYỆN .29

1.2.2.1.Một số đặc trưng cơ bản của thể loại truyện.29

1.2.2.2.Phân tích, giảng dạy truyện theo đặc trưng thể loại .32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY