Luận văn Giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁM SÁT XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 7 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước 7 1.2 Nội dung, hình thức giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước của các chủ thể 16 1.3 Kinh nghiệm giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước của một số nước đối với Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 23 Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁM SÁT XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 39 2.1 Vài nét về lịch sử giám sát xã hội đối với quyền lực nhà nước ở Lào 39 2.2 Thực trạng các quy định pháp luật về chủ thể giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 44 2.3 Nội dung giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước của các chủ thể ở Lào 50 2.4 Hình thức giám sát xã hội đối với quyền lực nhà nước của các chủ thể ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 59 2.5 Nhận xét, đánh giá về thực trạng giám sát xã hội đối với quyền lực nhà nước ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 64 Chương 3: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIÁM SÁT XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 69 3.1 Quan điểm về giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 69 3.2 Phương hướng về giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước 70 3.3 Giải pháp về giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước 78 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁM SÁT XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 7

1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước

7

1.2 Nội dung, hình thức giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước của các chủ thể

16

1.3 Kinh nghiệm giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước của một số nước đối với Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 23

Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁM SÁT XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 39

2.1 Vài nét về lịch sử giám sát xã hội đối với quyền lực nhà nước ở Lào 39

2.2 Thực trạng các quy định pháp luật về chủ thể giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 44

2.3 Nội dung giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước của các chủ thể ở Lào 50

2.4 Hình thức giám sát xã hội đối với quyền lực nhà nước của các chủ thể ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 59

2.5 Nhận xét, đánh giá về thực trạng giám sát xã hội đối với quyền lực nhà nước ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 64

Chương 3: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIÁM SÁT XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 69

3.1 Quan điểm về giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 69

3.2 Phương hướng về giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước 70

3.3 Giải pháp về giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước 78

KẾT LUẬN 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY