Luận văn Giám sát thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay

Việc giám sát việc giải quyết đơn thưkhiếu nại, tốcáo của công dân là hoạt động chiếm nhiều thời gian và công sức của UBPLQH. Trong lĩnh vực này các cơquan của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đều làm nhiệm vụtiếp nhận đơn thưkhiếu nại, tốcáo của công dân thuộc lĩnh vực mình phụtrách. Trong 10 tháng đầu năm 2003, Thường trực UBPLQH dã tập trung chỉ đạo công tác giám sát việc giải quyết đơn thưkhiếu nại, tốcáo của công dân trong lĩnh vực tưpháp. Trong đó đã tập trung nghiên cứu phân loại, xửlý các đơn thưkhiếu nại tốcáo của công dân do các đồng chí lãnh đạo Quốc hội giao. Từ01/11/2002 đến 30/09/2003, UBPLQH đã tiếp nhận và chỉ đạo VụPháp luật nghiên cứu, phân loại xửlý 7.996 đơn, thưkhiếu nại, tốcáo và kiến nghịcủa công dân trong lĩnh vực tưpháp (trong đó đơn gửi trực tiếp đến UBPLQH là 3.878; do ban dân nguyện chuyển đến là 4.118) [37, tr. 7].

Việc giám sát việc giải quyết đơn thưkhiếu nại, tốcáo của công dân là

hoạt động chiếm nhiều thời gian và công sức của UBPLQH. Trong lĩnh vực

này các cơquan của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội

đều làm nhiệm vụtiếp nhận đơn thưkhiếu nại, tốcáo của công dân thuộc lĩnh

vực mình phụtrách.

Trong 10 tháng đầu năm 2003, Thường trực UBPLQH dã tập trung

chỉ đạo công tác giám sát việc giải quyết đơn thưkhiếu nại, tốcáo của công

dân trong lĩnh vực tưpháp. Trong đó đã tập trung nghiên cứu phân loại, xửlý

các đơn thưkhiếu nại tốcáo của công dân do các đồng chí lãnh đạo Quốc hội

giao. Từ01/11/2002 đến 30/09/2003, UBPLQH đã tiếp nhận và chỉ đạo Vụ

Pháp luật nghiên cứu, phân loại xửlý 7.996 đơn, thưkhiếu nại, tốcáo và kiến

nghịcủa công dân trong lĩnh vực tưpháp (trong đó đơn gửi trực tiếp đến

UBPLQH là 3.878; do ban dân nguyện chuyển đến là 4.118) [37, tr. 7].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY