Luận văn Giải quyết việc làm cho thanh niên tại Khu kinh tế Vũng Áng huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêxia.nhờ phục

hồi và đầu tư cho các nghề truyền thống mà tạo được việc làm cho nhiều người, sản

xuất được những mặt hàng xuất khẩu có giá trị mang lại nguồn lợi đáng kể cho đất

nước. Việt Nam là một nước có nhiều làng nghề truyền thống như chạm khảm, dệt,

thêu ren, mây tre đan Nếu có sự quan tâm đầu tư thoả đáng sẽ có hàng vạn làng

nghề , không những giải quyết việc làm được cho nhiều thanh niên mà còn bảo tồn

được ngành nghề truyền thống, mang lại lợi ích lâu dài cho quốc gia, dân tộc. Chinh

quyền địa phương cần quan tâm phát triển làng nghề theo hướng sau:

Trước mắt, hoàn thiện quy hoạch và tổ chức tốt việc thực hiện quy hoạch

phát triển làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới: Quy hoạch phát triển làng

nghề phải đặt trong quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch nằm trong quy

hoạch tổng thể về đất đai, giao thông, vùng nguyên liệu, quy hoạch thương mại,

dịch vụ của huyện; Quy hoạch phát triển làng nghề truyền thống phải theo hướng

hình thành cụm CN vừa và nhỏ, cụm làng nghề, cụm công nghiệp làng nghề nhằm

tách một số cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư tránh tình trạng gây ô nhiễm.

Sau đó, quy hoạch phát triển làng nghề cần chú trọng đảm bảo nguồn nguyên

liệu cho sản xuất. Nguồn nguyên liệu phải được quy hoạch theo hai hướng: trước

mắt cần có quy hoạch bảo vệ và khai thác tôt nguyên liệu tự nhiên như: mây, tre,

gỗ,đót.để chủ động trong quá trình sản xuất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY