Luận văn Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh sekong, Lào

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .iv

DANH MỤC BẢNG .v

DANH MỤC HÌNH.vi

MỤC LỤC .vii

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.2

3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .2

3.1. Mục tiêu nghiên cứu.2

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .3

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài.3

4.1. Đối tượng nghiên cứu của luận văn: .3

4.2. Phạm vi nghiên cứu. .3

5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài.3

6. Ý nghĩa của luận văn .4

7. Kết cấu luận văn.4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN .5

1.1. Một số vấn đề chung về lao động, việc làm và giải quyết việc làm cho lao động

nông thôn.5

1.1.1. Các khái niệm.5

1.1.1.1. Lao động.5

1.1.1.2. Lực lượng lao động .6

1.1.1.3. Việc làm.7

1.1.1.4. Thiếu việc làm và thất nghiệp.8

1.1.2. Đặc điểm của lao động nông thôn .8

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY