Luận văn Giải quyết vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân bị thu hồi đất ở thành phố Huế

Lời cam đoan .i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn .iii

Danh mục các từ viết tắt .iv

Danh mục các biều đồ. v

Danh mục các biểu.vi

Mục lục .viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.2

3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài.2

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài.3

5. Công cụ xử lý và phân tích số liệu .5

6. Kết cấu của luận văn.5

CHƯƠNG 1: CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ, ĐÔ THỊ HOÁ VÀ TÁC

ĐỘNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT.6

1.1. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ, ĐÔ THỊ HOÁ VÀ SỰ CẦN

THIẾT PHẢI THU HỒI ĐẤT.6

1.1.1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá là quá trình phát triển của

mọi quốc gia trên thế giới.6

1.1.1.1. Vai trò và tác động tích cực.6

1.1.1.2. Tác động tiêu cực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị

hoá.9

1.1.2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá ở Việt Nam .10

1.1.2.1 Những thành tựu đạt được .10

1.1.2.2. Tác động của công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá đối

với lao động, việc làm của người có đất bị thu hồi .15

1.1.2.3. Những vấn đề tồn tại, cần tập trung giải quyết.17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY