Luận văn Giải pháp xác định giá trị vườn cây cao su để tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà Nước tại Công ty cao su KoTum

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các chữ viết tắt .iv

Danh mục các hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ .v

Danh mục các bảng .vi

Mục lục. viii

PHẦN 1: MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .2

2.1. Mục tiêu chung.2

2.2. Mục tiêu cụ thể.3

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: .3

3.1. Đối tượng nghiên cứu.3

3.2. Phạm vi nghiên cứu.3

4. Kết cấu của luận văn: .4

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.5

1.1. CỔ PHẦN HÓA DNNN VÀ GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU.5

1.1.1. Doanh nghiệp nông nghiệp .5

1.1.2. Doanh nghiệp nhà nước .5

1.1.3. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.5

1.1.4. Xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa .5

1.2. VAI TRÒ, LỢI ÍCH CỦA CÂY CAO SU TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC

DÂN .6

1.2.1. Về kinh tế .6

1.2.2. Về xã hội .9

1.2.3 Về môi trường .9

1.2.4. Về an ninh quốc phòng .9

1.3. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT KINH DOANH CAO SU THIÊN NHIÊN

VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ

VƯỜN CÂY.9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY