Luận văn Giải pháp tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Nam nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Nam

MỤC LỤC   Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VỚI QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 4 1.1. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhu cầu về vốn đầu tư 4 1.2. Tác động của tín dụng ngân hàng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế 15 1.3. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và khu vực về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhìn từ góc độ tín dụng ngân hàng 25 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM GÓP PHẦN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 31 2.1. Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 2001 đến năm 2005 31 2.2. Tình hình hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Nam với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Nam 45 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM NHẰM GÓP PHẦN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH QUẢNG NAM 70 3.1. Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2010 70 3.2. Giải pháp tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Nam nhằm góp phần chuyển dịch nền kinh tế tỉnh Quảng Nam 81 3.3. Kiến nghị 110 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VỚI QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 4

1.1. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhu cầu về vốn đầu tư 4

1.2. Tác động của tín dụng ngân hàng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế 15

1.3. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và khu vực về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhìn từ góc độ tín dụng ngân hàng 25

Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM GÓP PHẦN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 31

2.1. Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 2001 đến năm 2005 31

2.2. Tình hình hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Nam với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Nam 45

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM NHẰM GÓP PHẦN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH QUẢNG NAM 70

3.1. Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2010 70

3.2. Giải pháp tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Nam nhằm góp phần chuyển dịch nền kinh tế tỉnh Quảng Nam 81

3.3. Kiến nghị 110

KẾT LUẬN 113

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY