Luận văn Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Phú Yên đến năm 2020

LỜI CAM ĐOAN.i

LỜI CẢM ƠN.ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ.iii

DANH MỤC CÁC BẢNG.iv

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Phương pháp nghiên cứu.2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

5. Kết cấu của luận văn.3

CHƯƠNG 1.4

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRONG TỔ CHỨC

VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.4

1.1. Khái niệm chung về chiến lược phát triển.4

1.2. Chiến lược phát triển nghành.7

1.2.1. Khái niệm về chiến lược phát triển ngành . 7

1.2.2. Yêu cầu của một bản chiến lược phát triển ngành.8

1.2.3. Nội dung của chiến lược phát triển ngành . 9

1.2.4. Hệ thống các giải pháp và chính sách .10

1.2.5. Các phương pháp phân tích chiến lược.10

1.2.6. Thực hiện chiến lược.15

1.3. Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam .17

1.3.1. Mục tiêu phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.17

1.3.2. Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông .17

1.4. Kinh nghiệm phát triển Trung Tâm Tích Hợp Dữ Liệu .20

CHƯƠNG 2.22

Trường Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY