Luận văn Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Khu Kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v

DANH MỤC CÁC BẢNG. vi

DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ. vii

MỤC LỤC. viii

LỜI MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu .3

6. Kết quả và những đóng góp của luận văn.5

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

NƯỚC NGOÀI VÀO ĐỊA PHƯƠNG.6

1.1 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .6

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .6

1.1.2 Các hình thức đầu tư vốn trực tiếp nước ngoài.7

1.1.3 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nền kinh tế .9

1.2 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương.14

1.2.1 Khái niệm và quan điểm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa

phương.14

1.2.2 Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương .15

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa

phương.17

1.3.1 Các nhân tố về điều kiện môi trường kinh tế vĩ mô.17

1.3.2 Nhân tố nội tại của địa phương tiếp nhận vốn FDI.18

1.3.3 Các nhân tố liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài .20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY