Luận văn Giải pháp thu hút nhóm khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ viễn thông tại chi nhánh thông tin di động Thừa Thiên Huế

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu . iv

Danh mục các bảng .v

Danh mục các sơ đồ, biểu đồ . vii

Mục lục. viii

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1. Lý do lựa chọn đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.4

1.1. Một số vấn đề lý luận về dịch vụ và dịch vụ viễn thông .4

1.1.1. Dịch vụ, sản phẩm dịch vụ, và đặc điểm của sản phẩm dịch vụ.4

1.1.2. Tổng quan về sản phẩm dịch vụ viễn thông và dịch vụ thông tin di động .6

1.1.3. Chất lượng và chất lượng dịch vụ viễn thông di động.10

1.2. Những vấn đề lý luận chung về khách hàng và khách hàng doanh nghiệp .19

1.2.1. Khách hàng của ngành viễn thông di động.19

1.2.2. Khái niệm về doanh nghiệp.20

1.2.3. Đặc điểm của khách hàng là doanh nghiệp.22

1.3. Chất lượng dịch vụ và khả năng thu hút khách hàng.23

1.3.1 Khái niệm về thu hút khách hàng.23

1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách của dịch vụ viễn

thông di động.24

1.4. Các tiêu chí đánh giá khả năng thu hút khác hàng.28

1.4.1. Chỉ tiêu đánh giá mức độ thu hút khác hàng đối với khách hàng đã sử dụng

dịch vụ.28

1.4.2. Chỉ tiêu đánh giá mức độ thu hút khác hàng đối với khách hàng mới .29

1.5 Bối cảnh chung về thông tin di động trên thế giới và trong nước.29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY