Luận văn Giải pháp thu hút khách hàng tại Siêu thị Thuận Thành – Thành phố Huế

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .

Danh mục các chữ viết tắt. iii

Danh mục các sơ đồ . iv

Danh mục các biểu đồ . iv

Danh mục các bảng .v

Mục lục. vi

PHẦN I. MỞ ĐẦU .1

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .7

1.1. Lý luận chung về siêu thị và thu hút khách hàng của các siêu thị .7

1.1.1. Những vấn đề chung về Siêu thị .7

1.1.2. Khách hàng và thu hút khách hàng của các siêu thị.13

1.2. Một số vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị trên thế giới và tại

Việt Nam .24

1.2.1. Vài nét về thị trường bán lẻ trên thế giới .24

1.2.2. Thị trường bán lẻ Việt Nam trong thời gian qua.26

1.2.3. Áp lực cạnh tranh đối với kinh doanh siêu thị và bài học kinh nghiệm tại Việt

Nam .29

1.2.4. Thực trạng và xu hướng phát triển của các siêu thị trên địa bàn tỉnh Thừa

Thiên Huế.33

1.2.5. Một số nghiên cứu về giải pháp thu hút khách hàng đối với siêu thị .36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU HÚT KHÁCH HÀNG CỦA

SIÊU THỊ THUẬN THÀNH .37

2.1. Tổng quan về Hợp tác xã Thương mại và dịch vụ Thuận Thành .37

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.37

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của HTX TM & DV Thuận Thành .39

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY