Luận văn Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình

Lời cam Đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn .iii

Các từ viết tắt và ký hiệu trong đề tài . iv

Danh mục các sơ đồ - biểu đồ. vi

Danh mục các bảng biểu . vii

Mục lục. ix

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .3

2.1. Mục tiêu chung . 3

2.2. Mục tiêu cụ thể . 3

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.3

3.1. Đối tượng nghiên cứu. 3

3.2. Phạm vi nghiên cứu. 3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.4

4.1. Phương pháp thu thập tài liệu . 4

4.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu . 5

4.2.1. Phương pháp tổng hợp .5

4.2.2. Phương pháp phân tích thống kê.5

4.2.3. Phương pháp toán kinh tế.5

5. KẾT CẤU LUẬN VĂN.5

CHƯƠNG 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 6

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.6

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại . 6

1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại. 7

1.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại. 8

1.1.4. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. 8

1.1.4.1. Hoạt động tạo vốn . 8

1.1.4.2. Hoạt động đầu tư vốn. 8

1.1.4.3. Hoạt động dịch vụ ngân hàng . 9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY