Luận văn Giải pháp tài chính phát triển thị trường Bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các chữ viết tắt. iv

Danh mục các bảng biểu .v

Mục lục. vii

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƯỜNG

BẤT ĐỘNG SẢN .4

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẤT ĐỒNG SẢN VÀ THỊ

TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN .4

1.1.1. Khái niệm bất động sản.4

1.1.2. Khái niệm hàng hóa bất động sản .4

1.1.3. Các đặc điểm của bất động sản .5

1.1.4. Khái niệm thị trường bất động sản.7

1.1.5. Sự ra đời và phát triển của thị trường bất động sản .8

1.1.5.1. Sự hình thành và phát triển của thị trường bất động sản .8

1.1.5.2. Đặc điểm của thị trường bất động sản .9

1.1.5.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản .11

1.1.5.4. Các bộ phận cấu thành thị trường bất động sản .13

1.2. CÁC LOẠI HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HIỆN NAY .18

1.2.1. Giao dịch mua bán bất động sản .18

1.2.2. Giao dịch cho thuê bất động sản .19

1.2.3. Giao dịch thế chấp bằng bất động sản.19

1.2.4. Giao dịch bất động sản góp vốn liên doanh .19

1.3. VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ .19

1.3.1. Thị trường bất động sản góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển .19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY