Luận văn Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Thừa Thiên Huế

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt. iv

Danh mục các hình.v

Danh mục các biểu đồ .v

Danh mục các bảng . vi

Mục lục. vii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN VĂN .4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN LÝ RỦI

RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.4

1.1.Tín dụng ngân hàng và ý nghĩa của hoạt động tín dụng ngân hàng.4

1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng .4

1.1.2. Đặc điểm tín dụng ngân hàng [18].5

1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng [18] .6

1.1.3.1. Đối với nền kinh tế.6

1.1.3.2. Đối với khách hàng .7

1.1.3.3. Đối với ngân hàng .7

1.1.4. Phân loại tín dụng ngân hàng.8

1.1.4.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng .8

1.1.4.2. Căn cứ vào bảo đảm tín dụng.9

1.1.4.3. Căn cứ vào mục đích tín dụng.9

1.1.4.4. Căn cứ vào chủ thể vay vốn .9

1.1.4.5. Căn cứ phương thức hoàn trả nợ vay .10

1.1.4.6. Căn cứ vào hình thái giá trị của tín dụng .10

1.1.4.7. Căn cứ vào xuất xứ tín dụng .10

1.2. Rủi ro tín dụng ngân hàng.11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY