Luận văn Giải pháp phát triển thương hiệu Diana ở thị trường Việt Nam

Mục lụcLời mở đầu 1Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty 21.1. Giới thiệu chung về công ty 21.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 31.1.3. Quy mô, chức năng và nhiệm vụ của công ty 51.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy 51.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 81.2.1. Đặc điểm của sản phẩm 81.2.2. Đặc điểm thị trường tiêu thụ 101.2.3. Đặc điểm của khách hàng 131.2.4. Đặc điểm của lao động và quản lý lao động 141.2.5. Đặc điểm vốn của công ty 17Chương 2: Thực trạng thương hiệu Dianatại thị trường Việt Nam 192.1. Tình hình sản xuất kinh doanh 192.2. Thực trạng hệ thống nhận diện thương hiệu của Diana 212.2.1. Tên thương hiệu: Diana 212.2.2. Lôgô 242.2.3. Slogan 262.2.4. Nhãn hiệu và màu sắc đặc trưng của thương hiệu Diana 282.2.5. Một số dấu hiệu khác 302.3. Những yếu tố hỗ trợ cho việc phát triển thương hiệu 312.3.1. Kênh phân phối 312.3.2. Các chương trình truyền thông quảng bá thương hiệu 342.3.2.1. Quảng cáo 342.3.2.2. Các hoạt động quan hệ công chúng 352.4. Đánh giá chung về thương hiệu và hoạt động phát triển thương hiệu Diana 382.4.1. Những điểm mạnh 382.4.2. Những điểm hạn chế 402.5. Nguyên nhân 412.5.1. Nguyên nhân từ bên trong công ty 412.5.2. Nhân tố từ bên ngoài công ty 422.5.2.1. Nhân tố tác động từ môi trường ngành 422.5.2.2. Yếu tố tác động từ môi trường vĩ mô 45Chương 3: Một số giải pháp phát triển thương hiệu Dianatại thị trường Việt Nam 483.1. Phương hướng phát triển của công ty Diana 483.2. Giải pháp phát triển và quảng bá thương hiệu Diana tại thị trường Việt Nam 493.2.1. Giải pháp từ phía doanh nghiệp và điều kiện thực hiện 493.2.1.1. Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu 493.2.1.2. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng 583.2.1.3. Chính sách nâng cao chất lượng và khác biệt hoá sản phẩm 653.2.1.4.Tăng cường đầu tư bảo vệ thương hiệu 663.2.2. Kiến nghị với Nhà nước 68Kết luận 70

Mục lục

Lời mở đầu 1

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty 2

1.1. Giới thiệu chung về công ty 2

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.1.3. Quy mô, chức năng và nhiệm vụ của công ty 5

1.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy 5

1.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 8

1.2.1. Đặc điểm của sản phẩm 8

1.2.2. Đặc điểm thị trường tiêu thụ 10

1.2.3. Đặc điểm của khách hàng 13

1.2.4. Đặc điểm của lao động và quản lý lao động 14

1.2.5. Đặc điểm vốn của công ty 17

Chương 2: Thực trạng thương hiệu Diana

tại thị trường Việt Nam 19

2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh 19

2.2. Thực trạng hệ thống nhận diện thương hiệu của Diana 21

2.2.1. Tên thương hiệu: Diana 21

2.2.2. Lôgô 24

2.2.3. Slogan 26

2.2.4. Nhãn hiệu và màu sắc đặc trưng của thương hiệu Diana 28

2.2.5. Một số dấu hiệu khác 30

2.3. Những yếu tố hỗ trợ cho việc phát triển thương hiệu 31

2.3.1. Kênh phân phối 31

2.3.2. Các chương trình truyền thông quảng bá thương hiệu 34

2.3.2.1. Quảng cáo 34

2.3.2.2. Các hoạt động quan hệ công chúng 35

2.4. Đánh giá chung về thương hiệu và hoạt động phát triển thương hiệu Diana 38

2.4.1. Những điểm mạnh 38

2.4.2. Những điểm hạn chế 40

2.5. Nguyên nhân 41

2.5.1. Nguyên nhân từ bên trong công ty 41

2.5.2. Nhân tố từ bên ngoài công ty 42

2.5.2.1. Nhân tố tác động từ môi trường ngành 42

2.5.2.2. Yếu tố tác động từ môi trường vĩ mô 45

Chương 3: Một số giải pháp phát triển thương hiệu Diana

tại thị trường Việt Nam 48

3.1. Phương hướng phát triển của công ty Diana 48

3.2. Giải pháp phát triển và quảng bá thương hiệu Diana tại thị trường Việt Nam 49

3.2.1. Giải pháp từ phía doanh nghiệp và điều kiện thực hiện 49

3.2.1.1. Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu 49

3.2.1.2. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng 58

3.2.1.3. Chính sách nâng cao chất lượng và khác biệt hoá sản phẩm 65

3.2.1.4.Tăng cường đầu tư bảo vệ thương hiệu 66

3.2.2. Kiến nghị với Nhà nước 68

Kết luận 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY