Luận văn Giải pháp phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề tỉnh Quảng Trị

Đầu tư xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung trên cơ sở thực hiện phân

công lao động và chuyên môn hóa sản xuất, đồng thời phải tiêu chuẩn hóa các loại

nguyên liệu để đảm bảo chất lượng sản phẩm và sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, hạn

chế tiêu hao, lãng phí trong sản xuất.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng nguyên liệu gắn liền với cơ sở chế

biến theo nguyên tắc sơ chế tại chỗ, tinh chế tập trung. Có chính sách để đảm bảo

nguồn nguyên liệu cho sản xuất, hạn chế thất thoát nguyên liệu ra bên ngoài và chủ

động thu hút nguồn nguyên liệu từ bên ngoài vào sản xuất.

Tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng vùng nguyên

liệu đúng quy hoạch, trên cơ sở lợi ích hợp lý của người nông dân và nhà máy, khu

sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, cơ chế, ưu đãi phát triển ở các vùng sâu,

vùng xa, đặc biệt là khuyến khích các doanh nghiệp, làng nghề đầu tư phát triển

vùng nguyên liệu tập trung để chủ động trong sản xuất.

- Nghiên cứu chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật thâm canh, hướng dẫn nông

dân trong việc chọn giống, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật thâm canh, chăm sóc cây

trồng, vật nuôi, kỹ thuật thu hái và sơ chế, bảo quản, vận chuyển sau khi thu hoạch

để nâng cao chất lượng nguyên liệu và hiệu quả sản xuất. Xây dựng các kho bảo

quản nguyên liệu tập trung tại các vùng nguyên liệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY