Luận văn Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sông Đà 25 tỉnh Thanh Hóa

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế. iii

Danh mục chữ viết tắt và ký hiệu. iv

Danh mục sơ đồ.v

Danh mục bảng biểu. vi

Mục lục. vii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Bố cục của đề tài .4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP .5

1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực .5

1.1.1. Khái niệm .5

1.1.2. Đặc điểm nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng.6

1.1.3. Ý nghĩa của nguồn nhân lực.7

1.1.4. Phân loại nguồn nhân lực.8

1.2. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực.10

1.2.1. Khái niệm .10

1.2.2. Nội dung của phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.13

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực.18

1.2.4. Các phương pháp đào tạo và phát triền nguồn nhân lực.21

1.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá phát triển nguồn nhân lực.24

1.4. Những kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực.25

1.5. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài.29

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY