Luận văn Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2012 - 2015

Tiếp tục hỗ trợ, tăng cường cơ sở vật chất xây dựng các kho, quầy,.phát triển

các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp: cung ứng vật tư, phân bón, giống, bảo vệ

thực vật., nhằm nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Ưu tiên hỗ trợ đầu

tư xây dựng hạ tầng thiết yếu (giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, . . .) cho phát

triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố trong giai đoạn mới. Chuyển giao toàn bộ

các công trình thủy lợi nhỏ, các trạm bơm tưới tiêu cho HTXNN quản lý, sử dụng, tạo

điều kiện chủ động trong sản xuất. Ưu tiên giao cho các HTXNN có khả năng và điều

kiện làm chủ dự án xây dựng và quản lý các công trình công cộng, cơ sở hạ tầng nông

nghiệp, nông thôn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân trong

vùng. Tập trung chủ yếu cho các HTXNN thành phố Huế thuộc nhóm I và II.

Rà soát và hướng dẫn hồ sơ cấp quyền sử dụng đất, tạo thuận lợi cho các

HTXNN trong giao dịch để phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến

độ cấp quyền sử dụng đất ở, nhà ở cho các hộ nông dân, tạo điều kiện cho kinh tế hộ có

đủ pháp nhân, thể nhân để vay vốn tín dụng, phát triển sản xuất, kinh doanh. Ưu tiên

giao đất hoặc tạo điều kiện cho HTX thuê đất bằng hình thức trả chậm để mở rộng hoạt

động kinh doanh dịch vụ; xây dựng các khu vực giới thiệu nông sản phẩm của hộ xã

viên, giúp giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Đối với diện tích đất xây dựng

trụ sở, trạm điện, công trình thuỷ lợi, công trình phúc lợi của các HTXNN cần nhanh

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ95

chóng thực hiện chủ trương giao đất không thu tiền sử dụng trong suốt thời gian hoạt

động của HTX, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTXNN trong giao dịch, thế chấp vay

vốn phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Tập trung theo thứ tự ưu tiên cho các

nhóm HTXNN thành phố Huế I, II và III

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY