Luận văn Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế. iii

Danh mục các chữ viết tắt .iv

Mục lục.v

Danh mục các biểu bảng .ix

Danh mục các biểu đồ, sơ đồ, .x

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn .2

4. Phương pháp nghiên cứu .2

5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài .2

6. Bố cục của luận văn.3

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ Ở

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4

1.1. Tổng quan về phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng Thương mại.4

1.1.1. Sự hình thành và phát triển của thẻ ngân hàng .4

1.1.2. Khái niệm dịch vụ thẻ .6

1.1.3. Phân loại thẻ thanh toán .7

1.1.4. Lợi ích và rủi ro khi sử dụng dịch vụ thẻ .9

1.1.4.1. Lợi ích khi sử dụng thẻ .9

1.1.4.2. Một số rủi ro trong quá trình sử dụng thẻ .11

1.1.5. Quy trình nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ .14

1.1.5.1. Quy trình phát hành thẻ.14

1.1.5.2. Quy trình thanh toán thẻ .15

1.2. Nội dung phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng Thương mại.16

Trường Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY